Vyberte stránku

Kominík

Vysočina – Jižní Morava

Komíny a odvody spalin jsou nedílnou součástí Vaší nemovitosti a patří mezi nejvíce namáhavé části domu. Na komín je tudíž kladen velký nápor a proto je důležité dbát na jeho funkčnost. Využijte služeb našeho kominictví a nenechte si zkracovat životnost celé spalinové cesty.

━━━

Zprávy o provedení kontroly a čištění spalinové cesty podle 34/2016 sb.

Vložkování komínů

Montáž kouřovodů

Čištění komínů a kouřovodů na tuhá, plynná a kapalná paliva

Odstraňování závad spalinových cest

Pasportizace komínových průduchů

Odstranění dehtu

Stavební opravy komínů

Stavba vícevrstvých komínů

Nerezové komíny

Kontrola komínovou kamerou